ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ανακοινώθηκε επίσημα στη σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους η παράταση της προθεσμίας αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2022. Μετά την ανακοίνωση της παράτασης, η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου.

Το Aqua School θα συνεχίσει για αυτό το διάστημα να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αντικατάστασης της παλαιάς σας άδειας.

 

Δικαιολογητικά Αντικατάστασης άδειας παλαιού τύπου:

  1. Την παλαιά άδεια χειριστή
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία διπλώματος αυτοκινήτου (ή βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο)
  4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο, σύμφωνα με τις οδηγίες.

 

Εάν επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 6976194964.